ชื่อROVเท่ๆอักษรพิเศษ ที่นิยมใช้

ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกม ROV ตัวยง คุณจะพบเห็น ชื่อROVเท่ๆอักษรพิเศษ ภายในเกมเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งก็เกิดความสงสัยขึ้นกับผู้เล่นที่พบเห็นชื่อเหล่านั้น และเกิดเป็นคำถามภายในจิตใจว่า แท้จริงแล้วการตั้งชื่อภายในเกมด้วยตัวอักษรพิเศษนั้น มีวิธีการอย่างไรบ้าง?

ชื่อROVเท่ๆอักษรพิเศษ มีวิธีการตั้งชื่ออย่างไร

เมื่อมีผู้พบเห็นชื่อเท่ ๆ จาก ชื่อROVเท่ๆอักษรพิเศษ เหล่านี้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความสนใจที่อยากจะตั้งชื่อภายในเกม ROV ให้น่าสนใจเหมือนกับผู้เล่นอื่น ซึ่งวิธีการในการตั้งชื่อก็ไม่ได้ยุ่งยากมากสักเท่าไหร่ ถ้าหากเปรียบเทียบเป็นสำนวนสุภาษิตไทยก็คงไม่พ้นสำนวนที่ว่า “ปลอกกล้วยเข้าปาก

ชื่อ-ROV-เท่ๆ-อักษรพิเศษ-ที่นิยมใช้2

ขั้นตอนในการตั้งชื่อ ลำดับแรก เริ่มต้นจากการที่คุณคัดลอกตัวอักษรพิเศษที่ตนเองสนใจมาเรียบเรียงใหม่ให้กลายเป็นชื่อที่ตนเองต้องการภายนอกแอปพลิเคชัน ROV ที่สะดวก เช่น ข้อความ โน้ต ไลน์ เป็นต้น ลำดับถัดมา ให้คัดลอกชื่อที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางในการตั้งชื่อใหม่ภายในแอปพลิเคชัน ROV เพียงเท่านี้ก็จะได้ชื่อที่ให้ความรู้สึกน่าสนใจจากตัวอักษรพิเศษที่คุณตั้งแล้ว

อักษรพิเศษภาษาไทยที่นิยมนำมาใช้ตั้งชื่อ

ก = ∩ ∏ Ω Ռ  ח π ந ர ମ

ข = ν υ श থ ရျ ရ∫ ဈ ឧ ४

ฃ = খ

ค = の ମ

ง = ງ  פ ஜ এ  ق  ঐ ও ঞ ଏ ၅ ງ  ل  ق  ს ७  و

จ = ຈ す ब  ন  ল  ম  অ  ज  त्र  ຈ જિ  ને  નૈ न ㅋ व ऩ

ช = જ Ճ  ಶ  ឋ

ญ =  വ  ഖ  ல ស ល ભુ

ฒ = ឍ

ณ = ભ

ด = ດ ๑ இ ஏ ஞ ௭

ต = ๓ ຕ რ დ ព တ ო ຕ ថា ឲា ឆា ന თ ள ღ

ถ = ຖ ଣ ຄ ଋ ઢી

ท = η и  מ ŋ ທ ឋា មា ហ

ธ = ຣ ຽ চ ន

น = Ա Њ थ њ થ य ਪ યૃ Ю ю

บ = υ ບ ப

ป = ປ √ ച

ผ = ຜ ಛ ಟ ය చ ట

ฝ = ධ ඨ ຝ

พ = ш ಬ ധ ਘ ພ ဃ ឃ

ฟ = ຟ ௰ ಚ ಭ 

ภ = ग ກ சி រា

ม = ஆ ௮ भ ಖ ఖ ມ தூ து អ

ย = ε є ξ ઈ ຢ ধ  ঘ ध छ ຍ ઘ છ

ร = ຮ န ਙ 丂 ઙ હ ន

ล = ລ त ਫ਼ බ

ว = ວ ຊ ಞ Ձ

ษ = ម ਖ

ส = ざ द ನ న ສ

ห = Ҩ ण യ ຫ ӄ Ҩ ೫ ຫ

ฬ = ង 

อ = Ә ∂ Ο о ਹ ට ө Ө ბ  ס ծ 

ฮ = ර ອ

ถ้าหากผู้เล่นที่มีความสนใจอยากจะตั้งชื่อในเกมให้มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ การใช้ตัวอักษรพิเศษเหล่านี้เข้ามาช่วยถือว่า เป็นการตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดสายตาผู้เล่นคนอื่น ๆ ภายในเกม ROV ที่พบเห็นได้อีกด้วย

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://youtu.be/gy-ayzULB5A

 3,757 total views,  3 views today