บอร์ดเกมการศึกษา เล่นสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้

บอร์ดเกม ( Board Game ) คือ การละเล่นในลักษณะของเกมกระดาน ที่มีรูปแบบกฎกติกา หรือเป้าหมายของเกมที่แตกต่างกันออกไป เช่น บอร์ดเกมเศรษฐี บอร์ดเกมUltimate Werewolf หมากรุก และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะประเภท บอร์ดเกมการศึกษา

บอร์ดเกมการศึกษา คืออะไรมีแบบไหนบ้าง

บอร์ดเกมประเภทที่เกี่ยวกับการศึกษา  เป็นหนึ่งในประเภทของเกมกระดานที่ผู้สร้างมีการใส่วัตถุประสงค์ที่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือแบบฝึกหัดในทักษะแขนงเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีอยู่มากมาย เช่น

บอร์ดเกมการศึกษา เล่นสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้(1)

บอร์ดเกมการศึกษา เกม Chord Heroes

เป็นบอร์ดเกมที่คิดค้นขึ้นโดย อาจารย์จักรกฤษ เจริญสุข นักวิโอลามืออาชีพ และเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจำคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้คิดค้นและสร้างบอร์ดเกม Chord Heroes ขึ้นมาเพื่อให้นักดนตรีหรือผู้ที่สนใจได้ฝึกฝน และทำความเข้าใจ ในเรื่องของโน๊ตและคอร์ดดนตรีมากยิ่งขึ้นผ่านเกมสนุกๆที่เล่นได้ง่าย

บอร์ดเกม บันไดงู

เป็นบอร์ดเกมที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับแขนงวิชาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในเชิงของมิติเวลา เช่น การเรียงประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น โดยอาจมีการเพิ่มเงื่อนไข ลูกเล่น หรือกติกาบางอย่างเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

บอร์ดเกม Fruits Vegetables Colour Card Games

 เป็นบอร์ดเกมที่ออกแบบคิดค้นโดย คุณ อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในปริญญานิพนธ์ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวงสีตามธรรมชาติ จากการเล่นเกมกระดานในลักษณะการ์ดเกม

บอร์ดเกม Apples to Apples

เป็นบอร์ดเกมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนภาษา ซึ่งผู้เล่นจะได้รับความรู้และเป็นการฝึกฝนทักษะในด้านของภาษาอังกฤษ ในขณะเล่นบอร์ดเกมนี้นั่นเอง

บอร์ดเกมการศึกษา เล่นสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้(2)

วิธีการเล่นบอร์ดเกมประเภทนี้

บอร์ดเกมในประเภทของการศึกษามีมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน  ซึ่งสามารถนำเกมต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ทำให้มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละลักษณะ หรือรูปแบบของเกมนั้นๆ โดยผู้เล่นสามารถศึกษาดูวิธีการต่างๆที่มักจะให้ติดมาด้วย หรือตกลงกันเองระหว่างผู้เล่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

บอร์ดเกมการศึกษา หามาเล่นกันได้จากที่ไหนบ้าง

สามารถหา บอร์ดเกมการศึกษา ได้จากร้านค้าเฉพาะที่ขายเกมกระดานต่างๆ ทั้งที่มีหน้าร้านหรือตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถทำขึ้นมาใช้เองในกลุ่มผู้เล่นได้อีกด้วย

สรุป

การเล่นเกมกระดานหรือบอร์ดเกมนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เล่น ได้นอกเหนือจากความสนุกที่จะได้รับอยู่แล้ว โดยแตกต่างกันไปในแต่ละจุดมุ่งหมายของเกมนั้นๆ และโดยเฉพาะ บอร์ดเกมการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้รับความรู้และเป็นการฝึกฝนทักษะในแขนงวิชาต่างๆ ผ่านการเล่นเกมกระดานสนุกๆที่มีการสอดแทรกสาระของเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/search/Board%20Game/

 4,423 total views,  2 views today