The Sims 4 สูตรทักษะ (ฉบับไม่ลับ)

เกมเดอะซิมส์ นอกจากจะมีสูตร และภาคเสริมต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเล่นเกมนี้คือ The Sims 4 สูตรทักษะ เป็นสิ่งสำคัญมากในการเล่น เพราะตัวละครของผู้เล่นจะต้องมีทักษะในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเกมให้พัฒนาอยู่เสมอ

The Sims 4 สูตรทักษะ ที่ช่วยเพิ่มเลเวลตัวละคร

เป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะตัวละครได้ตามเลเวลที่ผู้เล่นต้องการ โดยก่อนจะใช้สูตรต่าง ๆ ต้องกดเปิดการใช้งานการใช้สูตรโกงก่อนก็คือ CTRL + SHIFT + C เพื่อเรียกการใช้งานกล่อง Console Command จากนั้นพิมพ์คำว่า testingcheats on เพื่อทำให้สามารถใช้สูตรต่าง ๆ ได้

The Sims 4 สูตรทักษะ (ฉบับไม่ลับ)1

รวมสูตรเพิ่มทักษะตัวละคร

สำหรับตัวละครเด็ก

1.จิตใจ และความเมตตา

เพิ่มทักษะด้านจิตใจ และความเมตตาของซิมส์เด็ก stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity

2.ความสร้างสรรค์

เพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของซิมส์เด็ก stats.set_skill_level Skill_Child_Mental

3.การเข้าสังคม

เพิ่มทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมของซิมส์เด็ก stats.set_skill_level Skill_Child_Social

4.เครื่องยนต์

เพิ่มทักษะด้านเครื่องยนต์ของซิมส์เด็ก stats.set_skill_level Skill_Child_Motor

สำหรับตัวละครผู้ใหญ่ในเกมเดอะซิมส์

The Sims 4 สูตรทักษะ (ฉบับไม่ลับ)2

1.เพิ่มทักษะด้านงานช่าง

stats.set_skill_level AdultMajor_Handiness

2.เพิ่มทักษะด้านการทำอาหาร

stats.set_skill_level AdultMajor_HomestyleCooking

3.เพิ่มทักษะด้านความเสน่ห์ของตัวละคร

stats.set_skill_level AdultMajor_Charisma

4.เพิ่มทักษะการทำสวน

stats.set_skill_level AdultMajor_Gardening

5.เพิ่มทักษะการเล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ

ทักษะการเล่นไวโอลิน stats.set_skill_level AdultMajor_Violin

ทักษะการเล่นกีต้าร์ stats.set_skill_level AdultMajor_Guitar

ทักษะการเล่นเปียโน stats.set_skill_level AdultMajor_Piano

6.เพิ่มทักษะการทำอาหารต่าง ๆ

ทักษะการอบอาหาร อบขนม stats.set_skill_level AdultMajor_Baking

ทักษะการทำเครื่องดื่ม stats.set_skill_level AdultMajor_Bartending

7.เพิ่มทักษะด้านการตกปลา

stats.set_skill_level AdultMajor_Fishing

8.เพิ่มทักษะด้านความตลกของตัวละคร

stats.set_skill_level AdultMajor_Comedy

9.เพิ่มความสร้างสรรค์ในการวาดรูป

stats.set_skill_level AdultMajor_Painting

10.เพิ่มทักษะในการใช้เหตุผล

stats.set_skill_level AdultMajor_Logic

นอกจากนี้ยังมีสูตรเพิ่มทักษะอีกหลายสูตรที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเพิ่มทักษะทางด้านไหนให้ชาวซิมส์ หรือเลือกทักษะที่เหมาะสมกับชาวซิมส์ให้มากที่สุด การใช้สูตรโกงเป็นการช่วยย่นระยะเวลาในการทำกิจกรรมเหล่านั้นของชาวซิมส์เอง ทำให้ผู้เล่นไม่ต้องเสียเวลาทำหลายรอบ และใช้เวลานาน

วิธีการใช้สูตรเบื้องต้น

สำหรับสูตรการเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว การใช้สูตรให้ได้ผล และถูกต้องควรทำตามตัวอย่างต่อไปนี้

หากผู้เล่นอยากเพิ่มทักษะทางด้านการเล่นดนตรีของตัวละครเช่น

ทักษะการเล่นไวโอลิน

1.กด CTRL + SHIFT + C บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกใช้ Console Command

2.ใช้คำสั่งเปิดสูตร testingcheats on

3.ใช้คำสั่งเพิ่มทักษะด้านการเล่นไอโอลินและใส่ตัวเลขเลเวล 1-10

stats.set_skill_level AdultMajor_Violin 7

เพียงเท่านี้ตัวละครซิมส์ของผู้เล่นก็จะมีทักษะในการเล่นไวโอลินอยู่ที่ระดับ 7 หรือ stats.set_skill_level AdultMajor_Guitar 10 ตัวละครก็จะมีทักษะการเล่นกีต้าร์ที่ระดับ 10

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก   https://store.steampowered.com/app/1222670/The_Sims_4/?l=thai

candy bonanza fortune mouse

 24,076 total views,  3 views today